Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III


Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu đại diện cho hơn 15.000 hội viên, sinh viên trong toàn tỉnh Bình Định.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào sinh viên của tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hiệp thương bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III - Ảnh 2.

Đại biểu tham gia thảo luận vào sáng 24.10

Trong phiên làm việc chiều 24.10, đại hội đã tiến hành các nội dung: Hiệp thương bầu đoàn chủ tịch, giới thiệu đoàn thư ký đại hội; hiệp thương bầu ban kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của đại hội, nội quy, quy chế đại hội; báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Có thể bạn quan tâm:  HLV Mai Đức Chung tâm sự xúc động về giải cuối cùng, gợi ý người thay thế
Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III - Ảnh 3.

Triển lãm trực tuyến hình ảnh hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028, sẽ được diễn ra vào ngày 25.10.

Trước đó, sáng 24.10, Ban Tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức buổi thảo luận với 3 chủ đề: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và khơi dậy khát vọng cống hiến trong sinh viên” và các giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho sinh viên, công tác truyền thông cho hội sinh viên; “Sinh viên với học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học” và các giải pháp để triển khai thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt trong sinh viên; “Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và các giải pháp để triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong sinh viên.

Ngoài ra, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định còn tổ chức Liên hoan sáng tạo trẻ – trưng bày các sản phẩm sáng tạo trong sinh viên; triển lãm trực tuyến hình ảnh hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua.

Có thể bạn quan tâm:  Nguyễn Thị Bích Liên - người đội viên vào vùng kinh tế mớiNguồn bài viết: https://thanhnien.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-hoi-sinh-vien-viet-nam-tinh-binh-dinh-lan-thu-iii-185231024165938.htm

Blog Da Mặt Xinh - https://damatxinh.com