Đảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư


Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan T.Ư.

Đảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư - Ảnh 1.

GS – TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, giới thiệu những nội dung của cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tại hội nghị, GS – TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, đã giới thiệu những nội dung của cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là Cuốn sách).

Theo đó, Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang.

Nội dung Cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, các địa phương nói riêng.

Có thể bạn quan tâm:  Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn bí đỏ?

Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng và Tổng Bí thư.

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các Hội nghị T.Ư 3, 4, 5, 6 và Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ khóa XIII; những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với 6 vùng kinh tế, đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Các bài viết, bài phát biểu trong Cuốn sách góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của Tổng Bí thư, của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua; những định hướng, gợi mở quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm…

Đảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư, đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung Cuốn sách tại cơ quan, đơn vị.

Có thể bạn quan tâm:  Bộ Chính trị sớm quyết định quy hoạch nhân sự T.Ư Đảng khóa XIV

Ông Nguyễn Văn Thể cũng nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư và cấp ủy các cấp cần tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo.

Chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối Các cơ quan T.Ư, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…Nguồn bài viết: https://thanhnien.vn/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tu-quan-triet-noi-dung-cuon-sach-cua-tong-bi-thu-185231114114618979.htm

Blog Da Mặt Xinh - https://damatxinh.com